Управлението на Eпархията се осъществява от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. Като апостолски приемник той има духовна, църковна и административна власт в Eпархията, както и цялата пълнота на йерархическата власт в делата на вярата и нравствеността, свещенодействието и пастирската грижа.

 Епархийският съвет съдейства на епархийския митрополит в осъществяване на архиерейската му изпълнителна власт. Членовете на Епархийския съвет се избират за период от четири години.

Териториално устройство на Варненска и Великопреславска eпархия

 Варненска и Великопреславска епархия се състои от пет духовни околии:

  1. Варненска духовна околия с център град Варна;
  2. Шуменска духовна околия с център град Шумен;
  3. Провадийска духовна околия с център град Провадия;
  4. Добричка духовна околия с център град Добрич;
  5. Търговищка духовна околия с център град Търговище.

 Всяка духовна околия, с изключение на Варненска, има архиерейско наместничество. То се ръководи от назначен от митрополита архиерейски наместник, който има определени правомощия в съответната духовна околия.

Архиерейски наместничества

Добричка духовна околия:

  – Адрес на наместничество: гр. Добрич, ул. “Иван Хадживълков“ № 11

  – Телефон: 058/ 604 306

  – Архиерейски наместник: ик. Георги Дочев Георгиев

Шуменска духовна околия:

  – Адрес на наместничество: гр. Шумен, ул. “Отец Паисий“ № 48

  – Телефон: 054/ 802 100

  – Архиерейски наместник: ст. ик. Димитър Николов Стойков

– Провадийска духовна околия:

  – Адрес на наместничество: гр. Провадия, храм “Благовещение“, ул. “Цар Освободител“ № 61

  – Телефон: 0518/ 46 073

  – Архиерейски наместник: ик. Георгий Иванов Стоименов

 – Търговищка духовна околия: 

  – Адрес на наместничество: гр. Търговище, храм “Св. Иван Рилски“, Кооперативен пазар, ул. “Цар Симеон“ № 1

  – Телефон: 0601/ 62 174

  – Архиерейски наместник: ст. ик. Славчо Иванов Проданов

         

 

Нагоре