Молба от миряни

За молба от граждани по различни поводи е необходимо:

Приложени документи според вида и естеството на молбата.

 

Документи за развод

Документи необходими за разтрогване на венчание:

  • Такса, която се внася в касата на Варненска и Великопреславска света митрополия.
  • Решение или удостоверение за граждански развод.
  • Свидетелство за свето венчание - оригинал.

* Ако оригиналът на свидетелството за свето венчание е загубен, необходимо e да се извади служебна бележка от православния храм, където е извършено венчанието.

** Когато гражданският развод е осъществен в чужбина, е необходимо документите да са преведени и легализирани.

Молба от духовник

За молба от духовник е необходимо:

Допълнителни документи съобразно молбата, която подавате.

Молба за отпуск от духовник

 

 

Покана

 

 

Заверка на дубликат на кръщелно свидетелство

 

За заверка на кръщелно свидетелство е необходимо да се извади дубликат от православния храм, в който е извършено кръщението.

Заверката и поставянето на печати в канцеларията на Варненска и Великопреславска света митрополия се прави само на дубликат, независимо дали е наличен оригинал. Необходимо е да се заплати съответната такса на касата на светата митрополия. 

Всички документи се подават в канцеларията на Варненска и Великопреславска света митрополия.

 

         

 

Нагоре